08-756 83 50 [email protected]

Bokningsavtal

 

Vad är det och vilken juridisk innebörd har den?

Den ekonomiska planen för bostadsrättsföreningen är inte godkänd ännu vilket innebär att den bokning som kan göras är en preliminär bokning av lägenhet i blivande Brf Bergabågen. Då föreningen ännu inte är en juridisk person så skrivs därför bokningsavtalet mellan byggherren och spekulanten.

I avtalet framgår vilka villkor som gäller för denna bokning där bl.a. spekulanten har rätt att hoppa av och få tillbaka bokningsavgiften. Byggherren har också rätt avbryta försäljningen om t.ex. antalet bokningar blir mindre än 60 % vilket idag är det villkor finansierande bank ställer för igångsättning av projektet. Avbryts projektet så betalas bokningsavgiften även då tillbaka till spekulanten.

Här kan du ladda ner ett exempel på bokningsavtal. Det går inte att boka och betala in någon avgift på egen hand, är du intresserad av våra lägenheter kontakta oss för mer information.

 

Upplåtelse av bostadsrätt – 10 % av köpeskillingen

I samband med att ekonomiska planen är fastställd kommer föreningen (Brf Bergabågen) teckna upplåtelseavtal med köparen av lägenheterna.

I och med detta avtal är köparen bunden till att köpa lägenheten. Slutlikvid dvs resterande 90 % av köpeskillingen, ska betalas två veckor före tillträdet.