Kanalhusen Vi söker fastigheter Nyheter

MBA Entreprenad AB

 

Huvudkontor

Sippvägen 12 - Karta
183 63 Täby
Vxl 08-756 83 50
Fax 08-756 74 50


 

Per Blomster
VD, projektledare

0768-561100

Tanja Nilsson
Kundansvarig

08-54082230
076-0585461

Björn Rådström
Senior konsult
Huvudansvar
stora inköp

070-515 93 80

 

Birger Schelin
Platschef Bergabågen

070-838 65 14

Marek Ciagwa
Arbetsledare Bygg
Bergabågen & Portiklunden

070-773 95 67

Tina Berggren
Administration

070-6566814

 

Kontakt för IT-relaterade frågor

Niclas Jansson, Tuna IT-Konsult, , 0733-147 350

 

Intresseanmälan
Namn*
e-postadress
Telefon
Intresserad av*
När vill du flytta in
Lägenhetstorlek - antal rum
Meddelande