Kanalhusen Vi söker fastigheter Nyheter

MBA köper in mark och fastigheter.

Marken/fastigheten förädlas med exempelvis framtagande av detaljplan och/eller byggförslag som i huvudsak byggs i egen regi.