Kanalhusen Vi söker fastigheter Nyheter

MBA:s verksamhetsområden
 • MBA köper in mark och fastigheter
  Marken/fastigheten förädlas med exempelvis framtagande av detaljplan och/eller byggförslag som i huvudsak byggs i egen regi.

   

 • MBA utför byggentreprenader
  Utför byggnadsarbeten exempelvis ombyggnation samt nybyggnation av villor samt flerfamiljshus. Entreprenaderna utförs både i egen regi samt åt externa beställare.
 •  

 • MBA utför anläggningsentreprenader
  Utför alla typer av anläggningsarbeten, men främst gator, vägar och VA-arbeten i huvudsak åt statliga och kommunala beställare.
Geografisk verksamhetsområde

MBA verkar via sitt huvudkontor i Täby i huvudsak i de norra delarna av Storstockholm. Från vårt lokalkontor i Järvsö är Västernorrland, Hälsingland samt Dalarna vår hemmamarknad.

 

 Titta gärna även i vår presentationsfolder