Kanalhusen Vi söker fastigheter Nyheter

MBA arbetar med allt från infrastruktur, t ex vägbyggen och va-anläggningar, till byggnation av en- och flerbostadshus åt kund eller i egen regi. Vår fristående ställning gör oss konkurrenskraftiga. Vi är fria att utifrån kundens önskemål välja rätt leverantör, till rätt pris.

Vår ambition är inte att bli ett stort kolossföretag. Det finns många fördelar med det lilla företagets flexibilitet som vi aldrig vill förlora. Vi är lagom stora men med samma rutiner som storföretagen och med ett litet företags engagemang. I ett litet företag är det aldrig långt till beslut och vi är alla nära kunden. Det gör att vi inte kavlar ner ärmarna förrän jobbet är klart.

Om du vet vad du vill, ring oss. Om du inte vet vad du vill, ring oss. Ett lyckat projekt börjar alltid med ett bra samtal.

Vi är bara en telefonlur bort.

Med vänliga hälsningar

Per Blomster
VD