Kanalhusen Vi söker fastigheter Nyheter

Hushållsel till lägenheterna

För att Ni lägenhetsinnehavare ska slippa onödiga kostnader för elabonnemang så kommer respektive lägenhet mätas av en undermätare. Exakt hur debiteringen ska ske till Er är ännu inte bestämt men grundtanken är att Ni ska få en billigare totalkostnad kontra att ha eget abonnemang + eget avtal.

Beskrivning av lösningen

I varje lägenhet finns en elmätare från Collectric. Den är knuten till en Internetportal där ni kommer kunna logga in med vanig webbläsare.

Du kan se och jämföra din elförbrukning mellan olika månader i stapeldiagram.

Samma förbrukning visas också i tabellformat med en beräknad kostnad.
Du hittar mer information om lösningen i Collectrics användarinformation.
Mer information ang debitering mm kommer senare.