Kanalhusen Vi söker fastigheter Nyheter

Ritningar Etapp 2

Här presenterar vi de ritningar som finns färdiga för publicering, fler kommer löpande.

OBS! Flera av dokumentet är anpassade för större format än A4 så ni kan behöva använda zoom-funktionen i PDF-visningsprogrammet för att se hela ritningarna.

 

Orienteringsplaner

Orienteringsplan etapp 2 (Uppdaterad 12-11-09)

 

 

Illustrationsritningar

Illustrationsritning etapp 2

Perspektivritningar

Gatuvy Söder
Fågelperspektiv Sydväst

 

Planritningar

Plan 1, gatuplan (Uppdaterad 12-11-16)
Plan 2, gårdsplan (Uppdaterad 12-11-16)
Plan 3, 2tr (Uppdaterad 12-11-16)
Plan 4, 3tr (Uppdaterad 12-11-16)
Plan 5, vind 4tr (Uppdaterad 12-11-16)

 

Sektionsritningar

Fasadritning (Ny 12-11-16)

Fasad & sektionsritning (Uppdaterad 12-11-16)