Kanalhusen Vi söker fastigheter Nyheter

För tillfället har vi ingen pågående försäljning och vi har avvecklat Bobutiken.

Vid framtida projekt kommer Bobutiken åter öppnas upp men troligen i ny form och lokal.

 

Vill Ni göra en felanmälan eller beställa hantverkshjälp hänvisar vi er till formuläret på felanmälningssidan.